Obowiązki domowe po włosku

wpis w: Słówka po włosku | 0
Obowiązki domowe język włoski czyścić – pulire gotować – cucinare, cuocere malować (ciasta) – spennellare naprawiać – riparare odkurzać – spolverare prasować – stirare zamiatać – spazzare